Con Nguoi Moi Cua Ban & Duc Thanh Linh - The New You and The Holy Spirit PDF

£5.75

CON NGƯỜI MỚI CỦA BẠN

Hiểu rõ điều gì đã xảy ra khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa của mình là một việc vô cùng quan trọng. Sự thấu hiểu đó sẽ giữ cho Lời đã được gieo vào lòng bạn không bị Sa-tan đánh cắp. Sự cứu rỗi còn lớn lao hơn tất cả những gì bạn đã từng tưởng tượng.

Sự tha thứ tội lỗi không phải là điều duy nhất được bao gồm trong sự cứu rỗi bạn nhận lãnh. Theo quan điểm của Đức Chúa Trời, đó chỉ là sự khởi đầu; một phương tiện để kết thúc. Mối quan hệ mới là mục tiêu thực sự. Bây giờ, hãy trở thành một môn đồ (người học và làm theo) của Chúa Jesus. Tìm hiểu điều gì ngăn cách Cơ đốc giáo với mọi tôn giáo khác, cách Đức Chúa Trời nhìn nhận tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai và nhiều điều nữa…


ĐỨC THÁNH LINH

Bạn không thể sống một cuộc sống dư dật mà Chúa Jesus đã ban cho nếu không có Đức Thánh Linh. Trước khi các môn đồ của Chúa Jesus tiếp nhận Đức Thánh Linh, họ rất yếu đuối và sợ hãi. Sau khi nhận lãnh Ngài, mỗi người trong họ đã trở thành một công cụ quyền năng của Đức Chúa Trời, bạn cũng sẽ như vậy.

Nếu bạn tin Kinh Thánh, thì bạn cũng phải tin báp-têm Thánh Linh là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người. Trong cuốn sách này, Andrew viết về sự tồn tại của việc nói tiếng lạ, quà tặng đi kèm với nói tiếng lạ, chia sẻ những lợi ích ít được biết đến khác và giải thích cách bắt đầu nói tiếng lạ.


Format: Paperback Book

ISBN: 978-1-915210-24-1

Buy Con Nguoi Moi Cua Ban & Duc Thanh Linh - The New You and The Holy Spirit PDF
Price per item: £5.75
Quantity
Looking to leave a review? To leave a review you must first be logged in using your AWMPass username and password. Click here to login.